TERMENI ȘI CONDIȚII

INFORMAȚII GENERALE

Acești termeni de utilizare se aplică tuturor vizitatorilor și utilizatorilor website-ului nostri. Indiferent dacă v-ați înregistrat sau ați utilizat vreunul dintre produsele sau serviciile oferite de noi, inclusiv simpla vizitare a site-ului. Prin accesarea sau utilizarea site-ului, specificați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu acești termeni de utilizare. De asemenea, sunteți de acord cu termenii și condițiile dacă preluați conținutul nostru și îl distribuiți cunoștințelor sau oricărei alte persoane.

Ne rezervăm dreptul, fără notificare prealabilă, de a modifica, suplimenta sau șterge părți sau integralitatea acestor termeni de utilizare. Continuarea utilizării a oricăror astfel de modificări constituie acceptarea de către dvs. a noilor termeni de utilizare. Dacă nu sunteți de acord să respectați acești termeni de utilizare sau orice alte termeni de utilizare, nu vizitați site-ul nostru.

Toate conținuturile de pe site, inclusiv desenele, textul, grafica, imaginile, videoclipurile, informațiile, aplicațiile, software-ul, muzica, sunetul și alte fișiere, precum și selecția și amenajarea lor (“Site Content”) sunt proprietatea Globus Transport SRL și / sau alte entități aflate sub conducerea noastră sau de la care am obținut o licență corespunzătoare, cu toate drepturile rezervate. Cu excepția prevederilor din acești termeni și condiții, nici un conținut de pe site nu poate fi modificat, copiat, distribuit, încadrat, reprodus, republicat, descărcat, răzuit, afișat, postat, transmis sau vândut sub nicio formă sau prin orice mijloace, sau în parte, fără permisiunea noastră scrisă prealabilă. Recunoașteți faptul că întreg conținutul paginii, în special textul, imaginile, materialele video și audio de orice fel, sunt protejate în conformitate cu legile privind drepturile de autor, brevetul, marca, designul, compania, proprietatea industrială și / sau altă protecție legală. Utilizarea dvs. nu vă acordă sau transferă drepturi de proprietate sau alte drepturi asupra conținutului. Toate drepturile care nu ți-au fost acordate în mod expres în acești termeni de utilizare sunt rezervate în mod expres de proprietarii site-ului.

Vi se acordă o licență limitată, neexclusivă și revocabilă, pentru a accesa și a utiliza site-ul și conținutul său, astfel că vă este permis accesul numai pentru utilizarea personală, necomercială, cu condiția să păstrați toate drepturile de autor sau alte observații de proprietate intacte.

Orice utilizare a conținutului altfel decât în ​​mod explicit autorizat aici, fără permisiunea noastră scrisă prealabilă, este strict interzisă și va rezilia licența acordată în acest document. O astfel de utilizare neautorizată poate, de asemenea, să încalce legile aplicabile, inclusiv legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și reglementările aplicabile în domeniul comunicațiilor și statutele. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în acest document, nimic din acești termeni de utilizare nu trebuie interpretat ca conferind nici o licență drepturilor de proprietate intelectuală. Această licență este revocabilă în orice moment fără notificare și cu sau fără motiv.

INFORMAȚII UTILIZATOR

Având în vedere utilizarea dvs. a acestui site, sunteți de acord să furnizați informații exacte, actuale și complete despre dvs., după cum poate fi solicitat de orice formular de înregistrare, dar și să actualizați datele de înregistrare pentru acuratețe și să fiți pe deplin responsabili pentru toate utilizările și acțiunile pe acest site.

UTILIZAREA NECOMERCIALĂ

Puteți utiliza site-ul numai pentru uz personal, necomercial. Ca o condiție a utilizării dvs., sunteți de acord că nu veți (și nu veți autoriza pe nimeni altcineva) să vindeți sau să modificați conținuturile site-ului sau să reproduceți, să afișați, să distribuiți sau să utilizați în alt mod orice conținut de pe site.

Sunteți de acord că niciun fel de materiale de orice natură care vă sunt transmise sau împărtășite în sau prin intermediul site-ului sau al serviciului nostru nu vor încălca drepturile vreunei terțe părți, inclusiv drepturile de autor, marca comercială, intimitatea, publicitatea sau alte drepturi personale sau de proprietate; sau să conțină material calomnios, defăimător sau ilegal.

Sunteți de acord să cooperați imediat la încetarea utilizării neautorizate în acest sens a unei informații. Toate informațiile pe care le furnizați dvs. către site-ul nostru sunt utilizate doar în uz propriu, fără a fi transmise către terțe părți și sunt folosite doar pentru a vă putea furniza serviciile noastre și pentru a vă informa cu privire la acestea.

În plus, și fără limitare, sunteți de acord să nu utilizați Serviciul nostru sau site-ul in următoarele condiții:

 • pentru a colecta adrese de e-mail sau alte informații de contact ale altor utilizatori de pe site-ul nostru, prin mijloace electronice sau prin alte mijloace, în scopul trimiterii de e-mailuri nesolicitate sau de alte comunicări nesolicitate;
 • pentru a solicita altor utilizatori să se alăture sau să devină membri ai oricărui serviciu comercial online sau a unei alte organizații fără aprobarea scrisă prealabilă a acestora;
 • să utilizați site-ul sau serviciul său în orice mod ilegal sau în orice alt mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta site-ul sau serviciile;
 • utilizați scripturi automate pentru a colecta informații din site sau să interacționați în alt mod cu Serviciul sau cu site-ul;
 • încărcați, postați, transmiteți, partajați, stocați sau puneți la dispoziție orice conținut pe care îl considerăm a fi dăunător, amenințător, ilegal, defăimător, incorect, abuziv, inflamator, hărțuitor, vulgar, obscen, fraudulos, rasist, incorect etnic sau altfel conceput ca atac la discreția noastră unică și absolută;
 • încărcați, postați, transmiteți, partajați, stocați sau puneți la dispoziție în alt mod orice conținut care nu este original pentru dvs., cu excepția cazului în care ați obținut toate drepturile necesare în acest conținut și toate componentele acestuia;
 • încărcați, postați, transmiteți, distribuiți, stocați sau puneți la dispoziție în alt mod orice conținut care conține orice referire sau asemănare cu orice terțe părți identificabile, cu excepția cazului în care a fost obținut un consimțământ din partea fiecărei persoane fizice sau juridice în parte.
 • încărcați, postați, transmiteți, partajați, stocați sau puneți la dispoziție în alt mod orice conținut care încalcă sau ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate sau alte drepturi de proprietate ale altora
 • încărcați, postați, transmiteți, împărțiți sau puneți la dispoziție orice tip de publicitate nesolicitată sau neautorizată, solicitări, materiale promoționale, “junk mail”, “spam”, “litere lanț”, “scheme piramidale” sau orice altă formă de solicitare;
 • slicitați informații personale, parole sau informații de identificare personală în scopuri comerciale sau ilegale;
 • încărcați, postați, transmiteți, distribuiți sau puneți la dispoziție orice material care conține viruși software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software sau hardware sau a unui echipament de telecomunicații;
 • intimidați sau hărțuiți pe altul;
 • încărcați, postați, transmiteți, partajați, stocați sau puneți în alt mod la dispoziție conținut care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune, ar - încălca drepturile oricărei părți sau care altfel ar crea răspunderi sau ar încălca orice normă municipală, provincială, federală sau internațională lege;
 • utilizați sau încercați să utilizați contul, serviciul sau sistemul al altui utilizator fără autorizație sau creați o identitate falsă în site-ul nostru.
 • încărcați, postați, transmiteți, distribuiți, stocați sau puneți în alt mod conținut care, în opinia noastră unică și absolută, este altfel inacceptabil sau care restricționează sau împiedică orice altă persoană să utilizeze sau să se bucure de site-ul nostru sau serviciile sau care poate să ne expună pe noi sau pe utilizatorii noștri la orice prejudiciu sau răspundere de orice tip.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a limita sau de a înceta accesul la site și la servicii sau la orice parte a acestora, pentru a șterge profilul dvs. și orice conținut sau informații pe care le-ați postat pe site / sau vă interzicem să utilizați sau să accesați Serviciul sau site-ul (sau orice parte, aspect sau caracteristică a Serviciului) din orice motiv, în orice moment, la discreția noastră, cu sau fără notificare. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, putem să limităm accesul la site și / sau să încetăm înregistrarea, abonamentul sau calitatea de membru al oricărui Utilizator care încalcă acești Termeni de utilizare sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile României și aplicabile în acestă țară, fără a aduce atingere dispozițiilor privind conflictul de legi. Utilizatorul îți consimte irevocabil jurisdicția instanțelor din România în ceea ce privește orice chestiune în care se prezintă aici.